CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG PENVIET
Giỏ hàng -
Hotline:(+84)0916932899
Select language

Hồ sơ năng lực

Để giúp Quý khách hàng đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, chúng tôi sẽ trình bày sau đây vài nét giới thiệu về chúng tôi - Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất và Xây dựng PenViet.

Quý khách vui lòng tham khảo Hồ sơ giới thiệu năng lực Công ty tại Đây:
- Hồ sơ năng lực (bản tiếng Việt): Tải về
- Hồ sơ năng lực (bản tiếng Anh): Tải về

Chúng tôi tin rằng, chúng tôi là một đối tác tốt để hợp tác, và sẽ đóng góp vào sự phát triển và thành công của Quý khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng Thư giới thiệu này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin là cơ sở cho sự đánh giá và chấp thuận của Quý khách hàng. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.